Konopie a pamięć

wpływ marihuany na pamięćPrzed laty uważano, że palenie konopi wpływało na upośledzenie pamięci. Jednak badania pokazują, że to zależy od tego jaki rodzaj konopi się pali. Jedynie Ci, którzy palili odmianę skun mieli takie problemy z pamięcią, zaś inni palący na przykład haszysz mieli taką samą pamięć niezależnie czy byli upaleni czy na trzeźwo. Inne badania pokazują, że palenie marihuany w pewnych przypadkach może zmniejszać problemy z utratą pamięci. Najważniejszą różnicą będzie tutaj stosunek dwóch substancji do siebie. W przypadku konopi najważniejsze jest THC, które odpowiada za efekty związane z odurzeniem i wprowadza palącego w euforię, napady śmiechu, czasami w lęki. Inny składnik to kanabidiol, który będzie raczej działał jako spokojny i blokuje w pewnym stopniu to, co robi THC. Skun ma więcej THC niż kanabidiolu i to decyduje o tym, że działa inaczej niż haszysz czy naturalne odmiany konopi.

Badacze z londyńskiego uniwersytetu stwierdzili, że palacze nałogowi powinni raczej przestawić się z odmiany skun na takie rodzaje, w których jest więcej kanabidiolu niż THC. Według badających kanabidiol i jego badania mogą prowadzić do tego, że pojawią się mechanizmy tworzenia pamięci i tym samym będzie można terapeutycznie stosować te związku w pewnych schorzeniach, które związane są bezpośrednio z problemami z pamięcią. Opublikowane badania pokazują, że u młodych ludzi problemy z pamięcią występują właśnie dlatego, że sięgają oni po nowe uprawy konopi i takie rodzaje, w których występuje dużo więcej THC. Dlatego to prowadzi do częstych chorób takich jak schizofrenia, długotrwałe problemy psychologiczne. Wydaje się, że właśnie ta zwiększona ilość THC w stosunku do kanabidiolu będzie elementem, który zdecyduje, że konopie właśnie w taki sposób działają na zdrowie człowieka.

badania nad marihuanąAby to sprawdzić badacze przeprowadzili testy na ponad 100 osobach, którzy upalali się swoim suszem zanim wykonane były testy. Brano pod uwagę zarówno dawki jakie palono jak i też ilość składników, które się tam znajdowały. W ten sposób poddano badaniu osoby, które paliły środki, gdzie było dużo kanabidiolu i takie, w których tej właśnie substancji było dużo mniej. Przefiltrowano dane w taki sposób, by pozostawało w tak samo dużo THC w obu grupach. Analiza wykazała, że Ci, którzy palili konopie z małą ilością kanabidiolu mieli dużo grosze wyniki testów w porównaniu z wynikami, które mieli, gdy nie palili. Natomiast te osoby, które paliły środki, gdzie tego składnika było więcej mieli takie same wyniki jak w momencie gdy nie palili. To sugeruje, że kanabidiol wyraźnie działa łagodząco na THC i jego skutki dla naszego organizmu.