Unikaj tych czynności podczas stosowania medycznej marihuany

Unikaj tych czynności podczas używania medycznej marihuany

Posted by Marihuana Doctors on 07/24/2017 in Medyczna Marihuana

Zaktualizowano 15 grudnia 2017. Treść medyczna zweryfikowana przez Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical Officer

Jednym z problemów, z jakimi borykają się stany przy legalizacji marihuany do celów medycznych, jest uregulowanie jej stosowania w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego. FDA zaklasyfikowała marihuanę jako lek z listy I, ponieważ istniały dowody na to, że marihuana stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Badania naukowe prowadzone od tamtego czasu dowiodły, że marihuana przynosi więcej korzyści niż zagrożeń, ale przepisy wciąż nadrabiają zaległości.

O ile używanie marihuany nie stanowi zagrożenia dla samego użytkownika, o tyle jeśli użytkownik prowadzi samochód, może stanowić zagrożenie dla pasażerów tego samochodu, innych pojazdów na drodze oraz samego kierowcy. W przeciwieństwie do alkoholu, upośledzenia spowodowanego przez marihuanę nie da się łatwo zmierzyć na podstawie zawartości krwi, dlatego trudno jest stworzyć i monitorować limity prawne.

Medyczna marihuana oferuje wiele korzyści dla użytkowników, którzy mogą teraz korzystać z niej legalnie. Nie ma ryzyka przedawkowania marihuany, ale może ona upośledzać zdolności motoryczne i ocenę sytuacji. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z ryzyka, na jakie jesteś narażony jako użytkownik medycznej marihuany i podejmować niezbędne środki ostrożności.

Skutki uboczne medycznej marihuany

Mimo że korzyści znacznie przewyższają ryzyko, produkty z konopi indyjskich wywołują pewne efekty niepożądane. Jak w przypadku każdego narkotyku, efekty różnią się u poszczególnych osób, a twoja reakcja na jedną odmianę marihuany może różnić się od reakcji innych.

Oto kilka ogólnych potencjalnych krótkoterminowych skutków ubocznych używania marihuany, których powinieneś być świadomy:

    Utrata koordynacji lub równowagi Wolniejszy czas reakcji Upośledzenie zdolności oceny sytuacji Obniżona koncentracja Niedokładne postrzeganie zmysłów Osłabienie pamięci krótkotrwałej

Możesz nie uznać tych skutków ubocznych za poważne w Twojej sytuacji. W zależności od tego, jakie objawy leczysz konopiami indyjskimi i jak wygląda Twoja codzienna aktywność, efekty te mogą nawet pozostać niezauważone. Powinieneś jednak być świadomy tych potencjalnych skutków ubocznych, na wypadek gdyby miały one wpływ na Twoje codzienne życie.

Czas trwania upośledzenia spowodowanego używaniem marihuany

Zdrowy rozsądek podpowiada, aby nie palić marihuany podczas jazdy samochodem. Nie dość, że zwracasz uwagę na to, co może być uznane za nielegalne posiadanie, to dodatkowo stawiasz się w niebezpiecznej sytuacji. Rozproszenie uwagi związane z zapaleniem i utrzymaniem jointa może być wystarczające do spowodowania wypadku.

Paląc jointa, odczuwasz maksymalne korzyści płynące z marihuany, ale Twoje zmysły są także maksymalnie upośledzone. Pozostaje pytanie, po jakim czasie od zapalenia można bezpiecznie prowadzić samochód? Marihuana może pozostawać w Twoim organizmie do 30 dni w stężeniu wystarczająco silnym, aby można ją było wykryć w badaniu moczu. Ślady marihuany mogą być wykryte we krwi do siedmiu dni po jej wypaleniu, a test włosów może wykryć ją prawie 90 dni później.

Badania wykazują, że wpływ marihuany na zdolności motoryczne i ocenę sytuacji może utrzymywać się do sześciu godzin. W tych obliczeniach należy wziąć pod uwagę wiele zmiennych. Ludzie różnie reagują na marihuanę, zależnie od ich ogólnego stanu zdrowia i doświadczenia w używaniu narkotyku. Sposób podawania również wpływa na długość utrzymywania się efektów.

Jeśli marihuana jest wdychana, palona lub waporyzowana, jej skutki mogą być odczuwalne do trzech godzin. Jeśli marihuana jest przyjmowana w postaci produktów jadalnych lub kapsułek, jej działanie trwa nieco dłużej, ponieważ przechodzi przez układ pokarmowy. W rezultacie jednak efekt działania jest bardziej długotrwały. Połknięta marihuana może przynieść ulgę nawet po sześciu godzinach.

Aby zachować bezpieczeństwo, musisz wziąć pod uwagę następujące czynniki podczas używania produktów z marihuaną. Na podstawie rodzaju produktu, którego używasz i ogólnych doświadczeń związanych z odczuwaniem jego skutków, możesz oszacować, jak długo Twoja zdolność oceny sytuacji może być zaburzona po zażyciu medycznej marihuany.

Ograniczone czynności pod wpływem marihuany

Nawet jeśli zażywasz marihuanę w celach medycznych, może ona wyrządzić Ci krzywdę, jeśli pozwolisz sobie na niebezpieczne sytuacje, będąc pod jej wpływem.

Oto kilka czynności, których powinieneś unikać, gdy Twój osąd sytuacji i zdolności motoryczne są upośledzone przez marihuanę:

    Prowadzenie pojazdów mechanicznych. Obniżony czas reakcji może sprawić, że staniesz się niebezpiecznym kierowcą. Nawet niewielkie poczucie euforii może spowodować, że podczas prowadzenia pojazdu podejmiesz niepotrzebne ryzyko, które może doprowadzić do wypadku i obrażeń u Ciebie i innych osób. Obsługa ciężkiego sprzętu. Jeszcze bardziej niebezpieczne niż prowadzenie samochodu jest obsługiwanie ciężkiego sprzętu pod wpływem marihuany, co może być śmiertelnie niebezpieczne. Oprócz spowolnienia reakcji, zaburzeniu może ulec percepcja zmysłowa. Bez prawidłowego postrzegania głębi, nie można bezpiecznie obsługiwać ciężkiego sprzętu. Praca w pobliżu maszyn. Jeśli Twoja praca wymaga użycia jakichkolwiek maszyn, praca pod wpływem marihuany nie jest bezpieczna - nawet jeśli nie obsługujesz tych maszyn. Zaburzone postrzeganie zmysłów może spowodować obrażenia w pracy. Noszenie broni palnej. Praca w organach ścigania lub w innej dziedzinie, która wymaga noszenia broni, nie jest dobrym pomysłem, gdy jesteś pod wpływem marihuany. Poza upośledzoną oceną sytuacji, która w oczywisty sposób wpływa na wydajność pracy, marihuana może wpływać na nastrój. Przebywanie w pobliżu broni palnej pod wpływem jakiejkolwiek substancji nie jest bezpieczne. Opieka nad dziećmi. Dobra ocena sytuacji i dobra sprawność ruchowa są niezbędne w opiece nad dziećmi. Będąc pod wpływem marihuany, nie można bezpiecznie pracować z dziećmi. Być może nie stanowisz dla nich bezpośredniego zagrożenia, ale jeśli na przykład zaśniesz lub stracisz poczucie czasu i zapomnisz nakarmić dziecko, może to mieć negatywne konsekwencje. Upewnij się, że podczas stosowania medycznej marihuany nad dziećmi czuwa inna osoba dorosła. Pływanie. Relaks na plaży może nie wydawać się niebezpiecznym zajęciem, ale jeśli jesteś pod wpływem marihuany, pływanie nie jest dobrym pomysłem. Marihuana upośledza Twoją zdolność oceny sytuacji i sprawia, że podejmujesz ryzyko. Możesz wypłynąć za daleko lub zmęczyć się, płynąc na wyspę, która wcale nie wydawała się tak odległa.

Najlepszym sposobem na zachowanie bezpieczeństwa podczas przyjmowania medycznej marihuany jest planowanie. W oparciu o zalecenia lekarza opracuj harmonogram dawkowania, który będzie pasował do Twoich codziennych zajęć. Jeśli pracujesz w środowisku, w którym bycie na haju może być niebezpieczne, zastanów się, jak rozplanować przyjmowanie marihuany w czasie pracy lub zaplanuj sobie wolne.

Nigdy nie prowadź samochodu, będąc pod wpływem marihuany. Zaplanuj przyjmowanie leków w domu, kiedy możesz pozostać w domu, pod nadzorem, jeśli to konieczne, aż do momentu, kiedy efekty zażycia się skończą. Rutynowe postępowanie pomoże Ci uniknąć podejmowania złych decyzji.